Malper > Têkilî
Têkilî
  • Navnîşan : ofis cami sokak sayar Apt. kat:5 Yenişehir / Diyarbakır
  • Telefon : 0 546 950 40 88
  • E-Maîl : hereketaazadi@gmail.com