Malper > alak > Yeni Yıl Hayırlara Vesile Olsun

Yeni Yıl Hayırlara Vesile Olsun

 

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın adıyla

Yeni Yıl Hayırlara Vesile Olsun

İnsanlığın ve özellikle İslam Aleminin içinde bulunduğu sıkıntılar devam ederken, yeni bir yıla girdik. Kürdistan coğrafyası ve halkının özgürleşmesi mücadelesinin yeni bir aşamaya geldiği bugünlerde; bölgemizin sulh ve sükunete kavuşması, ancak adalet ve hukukun kamil manada yürürlüğe konulmasıyla mümkündür.

Yüce İslam dinini ve Kürdlerin özgürlük talebini saptırmak, insanların haklarıyla beraber kardeşçe ve özgürce yaşamasını engellemeye matuf her türlü girişimin karşısında olmalıyız. Şiddetten uzak, İslam'ın barış ve kardeşlik çağrısına olumlu cevap veren bir Kürdistan ve dünya temennisiyle miladi 2016 yılına merhaba diyoruz.

Zamana, mekana hükmeden Allah'ın, hepimizin durumunu iyiye, hayra doğru çevirmesini, dünyadaki savaşların, kıtlığın, çevre felaketlerinin, başı boşluğun, duyarsızlığın, tüketim çılgınlığının, merhametsizliğin, ayrımcılığın son bulmasını diliyoruz.

Dünya çapında ve bulunduğumuz coğrafyada hangi sebeple olursa olsun evlerini ve memleketlerini terk etmek zorunda kalanlara yardım edilmesi ve duyarlılık çağrımızı yineliyoruz.

Diyarbekir

Kürdistan İslami Hareketi / AZADÎ